fbpx
hello.nl@kalibra.nl

Aanvraag conformiteitsbeoordeling

Geachte heer/mevrouw,

U wilt een aanvraag indienen voor het laten uitvoeren van een conformiteitsbeoordeling. Alvorens wij deze beoordeling kunnen uitvoeren, hebben wij meer gegevens en documentatie nodig. Met behulp van dit formulier kunt u deze gegevens aan Kalibra doorgeven.

Indien de ingevuld gegevens onduidelijk zijn, of incompleet, dan zullen er helaas additionele kosten moeten worden doorberekend.
Om ongewenste vertragingen tijdens de beoordeling te voorkomen, vragen wij u er ook zorg voor te dragen dat de automaat van te voren te voorzien van de zogenaamde ijkplaat inclusief alle verplichte opschriften.