fbpx
hello.nl@kalibra.nl

Accreditatie

Kalibra voert metingen, kalibraties, validaties en inspecties uit volgens accreditatie van de RVA (Raad van Accreditatie). Hierdoor kunt u rekenen op de hoogst mogelijke betrouwbaarheid, deskundigheid en onafhankelijkheid van de test- en onderzoeksresultaten.

Waarom kiezen voor een geaccrediteerde instelling?

Uw metingen, kalibraties en validaties laten verrichten door een geaccrediteerd bedrijf zoals Kalibra? Het staat voor de garantie van de hoogst mogelijk betrouwbaarheid en deskundigheid volgens de normen van het RVA. Werken met een niet-geaccrediteerd kalibratiebedrijf verplicht klanten deze leverancier zelf te auditeren om zo controle uit te voeren op alle aspecten van de kwaliteit van de geleverde diensten. Kalibra controleert uw processen en instrumenten en kan meetrapporten leveren met een accreditatie logo.

Kalibra en de Raad voor Accreditatie

Kalibra is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RVA). Dit is de hoogste Nederlandse autoriteit op het gebied van accreditatie. Aan de hand van strenge, vaak internationale eisen, wordt bepaald welke laboratoria, kalibratie- en inspectie instellingen zich geaccrediteerd mogen noemen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat deze instellingen aan een tal van normen op technisch en organisatorisch vlak moeten voldoen.

Een instelling kan zich accrediteren op basis van Europese (EN) en internationale normen (ISO):

  • EN 45011 voor productcertificatie
  • ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen
  • ISO/IEC 17021 voor systeemcertificatie
  • ISO/IEC 17024 voor persoonscertificatie
  • ISO/IEC 17025 voor test- en kalibratielaboratoria
  • ISO 15189 voor medische laboratoria
Neem contact op

Welke garanties geeft accreditatie?

De garantie op foutloze werkzaamheden kan nooit gegeven worden. Accreditatie garandeert dat ‘werkzaamheden worden uitgevoerd met de hoogst mogelijke betrouwbaarheid’. Om deze betrouwbaarheid te blijven toetsen, worden er audits uitgevoerd. Bij Kalibra worden er periodiek interne audits uitgevoerd en minimaal eenmaal per jaar wordt er een externe, onafhankelijke audit uitgevoerd door de RvA. Deze controleert of het kwaliteitssysteem is opgezet conform de betreffende normen en of dat deze operationeel zijn.

Waaraan herken ik een geaccrediteerde organisatie?

Alle geaccrediteerde instellingen, waaronder Kalibra, staan vermeld op de website van de RvA. Geaccrediteerde instellingen zijn bevoegd om het accreditatielogo op hun rapporten te vermelden. Dit logo garandeert dat een rapport onderzoeksresultaten bevat die gebaseerd zijn op werkzaamheden die onder accreditatie zijn uitgevoerd en dus een hoge mate van betrouwbaarheid hebben.

De waarde in het buitenland

De RvA verleent in Nederland accreditatie aan laboratoria en instellingen. Deze organisatie heeft een zogenaamde Mutual Recognition Agreement (MRA) met andere accrediterende instellingen in Europa, en vaak ook daarbuiten. In Europa bestaat de overkoepelende organisatie European cooperation for Accreditation (EA). Deze organisatie zorgt ervoor dat in alle landen op gelijke wijze met accreditatie wordt omgegaan en dat overal dezelfde eisen gelden. Onder RvA-accreditatie afgegeven certificaten worden daarom in landen, die de MRA hebben ondertekend, volledig erkend en geaccepteerd.

Waarmee kan Kalibra u helpen?

Kalibra is door de RvA geaccrediteerd om onderzoek, metingen en inspecties uit te voeren. We zijn daarom bevoegd om certificaten af te geven die voorzien zijn van het accreditatielogo. Meer weten over wat het voor inspecties en metingen binnen uw bedrijf kan betekenen? Neem contact op met één van onze adviseurs via het telefoonnummer of stel uw vraag via het contactformulier.

Kalibra is branchegericht

De manier waarop Kalibra te werk gaat is branchegericht. Ieder branche is anders en vraagt om een andere aanpak. Klik hieronder op uw branche voor meer informatie.

Voedingsindustrie

Bij het produceren van voedingsproducten staat kwaliteit voorop. Welke producten u ook produceert, voedselveiligheid is altijd van groot belang.

Zorg

Wilt u controleren of de ruimtes en apparatuur van uw zorginstelling voldoen aan de kwaliteitseisen? Kalibra kalibreert en valideert de kritische meetmiddelen en meetprocessen in ziekenhuizen.

(Bio)Farmacie

Ontwikkelt of produceert u (nieuwe) medicijnen? Dan spelen nauwkeurigheid en omgevingscondities van de meetresultaten een grote rol voor de betrouwbaarheid van het eindproduct.

Laboratoria

De kwaliteit van analyses in het laboratorium wordt bepaald door de betrouwbaarheid van metingen en uitvoering van analyseprocessen. Kalibra kalibreert meetapparatuur en valideert (meet)processen.

Proces- en petrochemie

Kalibra helpt u met de kwaliteits- en veiligheidsborging van uw installaties en meetinstrumenten volgens uw bedrijfseigen regels en geldende regelgeving.

Koeltechniek

De kwaliteit van meetapparatuur en gereedschappen bij het onderhoud en reparaties van koelinstallaties is essentieel om de onderhoudsstatus van de installatie te waarborgen.

Energie

Kalibra heeft veel ervaring met kalibraties en inspecties tijdens productiestops in de energiesector. Wij bieden totaaloplossingen voor veiligheid, kwaliteit en efficiëntie.

Beton centrales

De kwaliteit van beton wordt bepaald door de samenstelling van het product uit de verschillende grondstoffen. Bij de samenstelling van beton is een juiste weging van de hoeveelheden grondstoffen dan ook essentieel.

Garages

Service en reparaties aan (vracht)auto’s veilig en betrouwbaar uitvoeren? Dan moet u kunnen vertrouwen op uw (meet)apparatuur en gereedschap.

Metaal en kunststof

Kwaliteit en veiligheid in de metaal- en kunststofindustrie luisteren uiterst nauw. Kalibra helpt u met de kwaliteits- en veiligheidsborging van uw installaties en meetinstrumenten.