hello.nl@kalibra.nl

Valideren

Met het valideren van (bedrijfs-)processen leveren wij u het gedocumenteerde bewijs of kritische ruimten/apparatuur voldoen aan de internationale richtlijnen.

Waarom valideren?

Door validatie van kritische faciliteiten, ruimten, instrumenten, apparatuur wordt inzicht verkregen of er voldaan wordt aan de eisen en daarmee het object geschikt is voor het beoogde doel.

Toetsing vindt plaats op basis van (inter-) nationale normen en richtlijnen of op basis van klant specifieke eisen.

Onze klanten bevinden zich in allerlei verschillende markten met een diversiteit aan toezichthouders en daarom gaan wij graag met u in gesprek om onze dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten op uw behoeften.

Bij elke validatie leveren we een rapport op, waarin duidelijk naar voren komt of er wordt voldaan aan de eisen. Bij afwijkingen doen wij u aanbevelingen en begeleiden desgewenst het optimalisatie proces.

Validatie expert Kalibra

Kalibra specialiseert zich voornamelijk in;

  • Het valideren van cleanrooms en OK’s;
  • Het uitvoeren van thermische studies (mapping) van temperatuur geregelde apparatuur en ruimten;
  • Het valideren van laboratorium apparatuur;
  • Het valideren van was- en sterilisatie apparatuur (CSA);
  • Het valideren van (medische-) gassen.
Vraag offerte aan

Validatie in markten

Kalibra voert validaties uit in de volgende markten:

valideren operatiekamer

Zorg

kalibratie Farma

(Bio)Farmacie

kalibratie Voedingsindustrie

Voedingsindustrie

Valideren semiconductor industrie

Semi conductor industrie

valideren

Fijn mechanica

Kalibra is branchegericht

De manier waarop Kalibra te werk gaat is branchegericht. Ieder branche is anders en vraagt om een andere aanpak. Klik hieronder op uw branche voor meer informatie.

Voedingsindustrie

Bij het produceren van voedingsproducten staat kwaliteit voorop. Welke producten u ook produceert, voedselveiligheid is altijd van groot belang.

Zorg

Wilt u controleren of de ruimtes en apparatuur van uw zorginstelling voldoen aan de kwaliteitseisen? Kalibra kalibreert en valideert de kritische meetmiddelen en meetprocessen in ziekenhuizen.

(Bio)Farmacie

Ontwikkelt of produceert u (nieuwe) medicijnen? Dan spelen nauwkeurigheid en omgevingscondities van de meetresultaten een grote rol voor de betrouwbaarheid van het eindproduct.

Laboratoria

De kwaliteit van analyses in het laboratorium wordt bepaald door de betrouwbaarheid van metingen en uitvoering van analyseprocessen. Kalibra kalibreert meetapparatuur en valideert (meet)processen.

Proces- en petrochemie

Kalibra helpt u met de kwaliteits- en veiligheidsborging van uw installaties en meetinstrumenten volgens uw bedrijfseigen regels en geldende regelgeving.

Koeltechniek

De kwaliteit van meetapparatuur en gereedschappen bij het onderhoud en reparaties van koelinstallaties is essentieel om de onderhoudsstatus van de installatie te waarborgen.

Energie

Kalibra heeft veel ervaring met kalibraties en inspecties tijdens productiestops in de energiesector. Wij bieden totaaloplossingen voor veiligheid, kwaliteit en efficiëntie.

Beton centrales

De kwaliteit van beton wordt bepaald door de samenstelling van het product uit de verschillende grondstoffen. Bij de samenstelling van beton is een juiste weging van de hoeveelheden grondstoffen dan ook essentieel.

Garages

Service en reparaties aan (vracht)auto’s veilig en betrouwbaar uitvoeren? Dan moet u kunnen vertrouwen op uw (meet)apparatuur en gereedschap.

Metaal en kunststof

Kwaliteit en veiligheid in de metaal- en kunststofindustrie luisteren uiterst nauw. Kalibra helpt u met de kwaliteits- en veiligheidsborging van uw installaties en meetinstrumenten.