hello.nl@kalibra.nl

Inspectie

Inspectie in de metrologie betreft het toetsen of een meetinstrument aan de metrologische wetgeving voldoet. Kalibra is een formele inspectie instelling. We voeren de inspectie uit als zijnde een onafhankelijke instelling. Een metrologische keuring staat daarom vooral voor objectiviteit en deskundigheid.

Uw meetapparatuur op orde met inspectie

Waarom zou u een meetinstrument laten inspecteren ? Niet iedere organisatie weet direct het antwoord op deze vraag. Het gebruik van geïnspecteerde apparatuur is verplicht volgens de Metrologiewet bij de verkoop van producten aan de consument: de leverancier verkoopt een hoeveelheid product en de leverancier moet garanderen dat de consument ontvangt waarvoor betaald wordt.

Een meetmiddel wordt gekalibreerd om de nauwkeurigheid de bepalen. Bij inspectie wordt, naast de kalibratie, getoetst of het meetinstrument aan alle gestelde eisen voldoet. De afnemer krijgt voor de hoeveelheid zoals door een goedgekeurd meetmiddel is gemeten, “waar voor zijn geld”!

Vraag een offerte aan
voedinsundustrie kalibratie

Inspectie en keuringen | Kalibra controleert en valideert

Kalibra heeft veel expertise en ervaring met inspecties en neemt uw zorgen uit handen. We begrijpen dat u de verantwoordelijk serieus neemt, dat u aan alle wetten en regels wilt voldoen en de juiste hoeveelheid te leveren product op orde wilt hebben. Ons kwaliteitssysteem werkt conform de internationaal erkende kalibratienorm ISO 17020.

Kalibra is een organisatie die door de Raad voor Accreditatie is geaccrediteerd en door het Nederlands Meetinstituut is erkend om inspecties uit te voeren. We zijn daarom bevoegd om inspecties uit te voeren met afgifte van certificaten voorzien van een accreditatie logo. Lees hier meer over accreditatie.

Welke meetmiddelen inspecteren we voor u?

Kalibra is expert op het gebied van verschillende soorten inspecties. Hieronder vindt u een overzicht van de grootheden waarvoor meetmiddelen te inspecteren zijn

Massa

Tank inhoudsbepaling

Kalibra is branchegericht

De manier waarop Kalibra te werk gaat is branchegericht. Ieder branche is anders en vraagt om een andere aanpak. Klik hieronder op uw branche voor meer informatie.

Voedingsindustrie

Bij het produceren van voedingsproducten staat kwaliteit voorop. Welke producten u ook produceert, voedselveiligheid is altijd van groot belang.

Zorg

Wilt u controleren of de ruimtes en apparatuur van uw zorginstelling voldoen aan de kwaliteitseisen? Kalibra kalibreert en valideert de kritische meetmiddelen en meetprocessen in ziekenhuizen.

(Bio)Farmacie

Ontwikkelt of produceert u (nieuwe) medicijnen? Dan spelen nauwkeurigheid en omgevingscondities van de meetresultaten een grote rol voor de betrouwbaarheid van het eindproduct.

Laboratoria

De kwaliteit van analyses in het laboratorium wordt bepaald door de betrouwbaarheid van metingen en uitvoering van analyseprocessen. Kalibra kalibreert meetapparatuur en valideert (meet)processen.

Proces- en petrochemie

Kalibra helpt u met de kwaliteits- en veiligheidsborging van uw installaties en meetinstrumenten volgens uw bedrijfseigen regels en geldende regelgeving.

Koeltechniek

De kwaliteit van meetapparatuur en gereedschappen bij het onderhoud en reparaties van koelinstallaties is essentieel om de onderhoudsstatus van de installatie te waarborgen.

Energie

Kalibra heeft veel ervaring met kalibraties en inspecties tijdens productiestops in de energiesector. Wij bieden totaaloplossingen voor veiligheid, kwaliteit en efficiëntie.

Beton centrales

De kwaliteit van beton wordt bepaald door de samenstelling van het product uit de verschillende grondstoffen. Bij de samenstelling van beton is een juiste weging van de hoeveelheden grondstoffen dan ook essentieel.

Garages

Service en reparaties aan (vracht)auto’s veilig en betrouwbaar uitvoeren? Dan moet u kunnen vertrouwen op uw (meet)apparatuur en gereedschap.

Metaal en kunststof

Kwaliteit en veiligheid in de metaal- en kunststofindustrie luisteren uiterst nauw. Kalibra helpt u met de kwaliteits- en veiligheidsborging van uw installaties en meetinstrumenten.