fbpx
hello.nl@kalibra.nl

Kalibreren

Kalibreren is het vergelijken van een gemeten waarde van een meetsysteem met een werkelijk gemeten waarde van een standaard om de afwijking vast te stellen. De bepaalde afwijking kan getoetst worden aan een tolerantie en zo kan de betrouwbaarheid van een meting beoordeeld worden.

Uw kwaliteitsbeheer op orde met kalibraties

Waarom zou u kalibreren? Het gaat er niet alleen om, te voldoen aan eisen uit kwaliteitsnormen, maar het gaat er juist om, dat u zeker wilt weten dat alle kritische apparatuur in uw bedrijfsproces betrouwbaar meet. Wanneer apparatuur namelijk niet betrouwbaar meet, kan dit leiden tot faalkosten, discussies rondom hoeveelheden of twijfels rondom voedselveiligheid.

Kalibra heeft veel expertise en ervaring met kalibraties en neemt uw zorgen uit handen. We begrijpen dat u de verantwoordelijk serieus neemt, dat u aan alle wetten en regels wilt voldoen en het kwaliteitsbeheer op orde wilt hebben. Ons kwaliteitssysteem werkt conform de internationaal erkende kalibratienorm ISO 17025.

Kalibra is een organisatie die door de Raad voor Accreditatie is geaccrediteerd om kalibraties uit te voeren. We zijn daarom bevoegd om kalibraties uit te voeren met afgifte van certificaten voorzien van een accreditatie logo. Lees hier meer over accreditaties.

Vraag offerte aan

Kalibra is expert op het gebied van verschillende soorten kalibraties.

Hieronder vindt u een overzicht van de grootheden waarvoor meetmiddelen te kalibreren zijn:

Kalibra is expert op het gebied van verschillende soorten kalibraties.

Hieronder vindt u een overzicht van de grootheden waarvoor meetmiddelen te kalibreren zijn:

Hoe vaak moet u instrumenten kalibreren?

Hoe vaak u meetinstrumenten laat kalibreren, hangt af van de toepassing van het instrument, de frequentie waarmee het gebruikt wordt en de gewenste nauwkeurigheid. Het uitgangspunt is veelal jaarlijkse kalibratie, maar afhankelijk van de hierboven gegeven factoren kan de kalibratie-interval groter of juist kleiner zijn.

Werkwijze Kalibra

Een kalibratie hoeft niet veel tijd en moeite te kosten voor uw organisatie. Kalibra kan kalibraties uitvoeren tijdens productie-stops of tijdens de productie. De kalibraties verrichten wij op locatie van de klant. Deze kalibraties duiden we aan met proceskalibraties.

Voor losse meetinstrumenten kan de kalibratie ook verzorgd worden op locatie door gebruikmaking van mobiele meetkamers of in een werkplaats van de klant. Het is ook altijd mogelijk om meetmiddelen te laten kalibreren in onze meetkamer in Roden. Lees hier meer over de mogelijkheden om losse meetmiddelen te kalibreren.

Wanneer na kalibratie blijkt dat de afwijking buiten de tolerantie valt dan is er de mogelijkheden om dit te minimaliseren door middel van justeren.

Vraag offerte aan

Kalibra is branchegericht

De manier waarop Kalibra te werk gaat is branchegericht. Ieder branche is anders en vraagt om een andere aanpak. Klik hieronder op uw branche voor meer informatie.

Voedingsindustrie

Bij het produceren van voedingsproducten staat kwaliteit voorop. Welke producten u ook produceert, voedselveiligheid is altijd van groot belang.

Zorg

Wilt u controleren of de ruimtes en apparatuur van uw zorginstelling voldoen aan de kwaliteitseisen? Kalibra kalibreert en valideert de kritische meetmiddelen en meetprocessen in ziekenhuizen.

(Bio)Farmacie

Ontwikkelt of produceert u (nieuwe) medicijnen? Dan spelen nauwkeurigheid en omgevingscondities van de meetresultaten een grote rol voor de betrouwbaarheid van het eindproduct.

Laboratoria

De kwaliteit van analyses in het laboratorium wordt bepaald door de betrouwbaarheid van metingen en uitvoering van analyseprocessen. Kalibra kalibreert meetapparatuur en valideert (meet)processen.

Proces- en petrochemie

Kalibra helpt u met de kwaliteits- en veiligheidsborging van uw installaties en meetinstrumenten volgens uw bedrijfseigen regels en geldende regelgeving.

Koeltechniek

De kwaliteit van meetapparatuur en gereedschappen bij het onderhoud en reparaties van koelinstallaties is essentieel om de onderhoudsstatus van de installatie te waarborgen.

Energie

Kalibra heeft veel ervaring met kalibraties en inspecties tijdens productiestops in de energiesector. Wij bieden totaaloplossingen voor veiligheid, kwaliteit en efficiëntie.

Beton centrales

De kwaliteit van beton wordt bepaald door de samenstelling van het product uit de verschillende grondstoffen. Bij de samenstelling van beton is een juiste weging van de hoeveelheden grondstoffen dan ook essentieel.

Garages

Service en reparaties aan (vracht)auto’s veilig en betrouwbaar uitvoeren? Dan moet u kunnen vertrouwen op uw (meet)apparatuur en gereedschap.

Metaal en kunststof

Kwaliteit en veiligheid in de metaal- en kunststofindustrie luisteren uiterst nauw. Kalibra helpt u met de kwaliteits- en veiligheidsborging van uw installaties en meetinstrumenten.