fbpx
hello.nl@kalibra.nl

Garages

Kalibratie en keuring garage

De kwaliteit van meetapparatuur en gereedschappen bij het onderhoud en reparaties van auto’s is essentieel om goed onderhoud en de veiligheid van het geleverde werk te waarborgen. Door kalibratie van meetmiddelen en keuring van arbeidsmiddelen, wordt de juistheid van de metingen gewaarborgd.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn veelal specifieke kwaliteitseisen van toepassing om aan de eisen voor de kwaliteit of veiligheid van een product te voldoen. Het betreft kwaliteitseisen zoals ze zijn vastgelegd in de APK-regelgeving, ISO 9000 normen en merk gebonden specifieke criteria.

Kalibra kan u helpen bij het kalibreren van meetapparatuur die u gebruikt bij het onderhoud van auto’s. Daarnaast voert Kalibra keuringen van arbeidsmiddelen uit. Beide volgens de eisen voor kwaliteitsborging.

Vraag offerte aan

Kalibratie meetmiddelen

Kalibra verzorgt in automobiel werkplaatsen de kalibratie van meetinstrumenten, zoals:

 • Momentsleutels (in gebruik voor het aandraaien van bouten en moeren)
 • Drukmeters (bij meting van druk in remsystemen, motor en banden)
 • Elektrische meetmiddelen (voor het meten van de motor diagnostiek)
 • Geometrische meetinstrumenten (voor meting van inwendige en uitwendige maten)
 • Thermometers (meting van de temperatuur van de motor)
 • Koplampafstelapparaten en koplampafstelvloeren (in gebruik bij het afstellen van de koplampen)

Kalibra kan ten aanzien van deze werkzaamheden u ook van dienst zijn met consultancy.

Keuring arbeidsmiddelen

Kalibra verzorgt de keuring van arbeidsmiddelen zoals:

 • Elektrisch handgereedschap (volgens de norm NEN 3140)
 • Brandblussers
 • Ladders en trappen
 • Draagbaar klimmaterieel
 • Verbanddozen en slangen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Kalibra kan ten aanzien van deze werkzaamheden u ook van dienst zijn met consultancy.

Kalibratie en keuring door Kalibra

De werkzaamheden worden verzorgd bij u, op locatie. Hiervoor heeft Kalibra meerdere mobiele meetkamers beschikbaar. In een beperkte doorlooptijd (in de praktijk van 1/2 tot 1 werkdag) worden alle meetmiddelen gekalibreerd en arbeidsmiddelen gekeurd. Meerdere werkzaamheden kunnen aansluitend verzorgd worden, waardoor het aantal toeleveranciers voor de verschillende werkzaamheden beperkt blijft. Uw voordeel: apparatuur hoeft niet te worden opgestuurd, waardoor u geen vervangende apparatuur nodig heeft.

Kalibra is gespecialiseerd in het uitvoeren van geaccrediteerde kalibraties. Wij werken geheel conform de internationaal erkende norm ISO 17025 voor kwaliteitsborging bij kalibratie instellingen. Kalibra is geen leverancier van apparatuur. Hierdoor is een objectiviteit bij de metingen en dienstverlening gewaarborgd.

Klanten waar we trots op zijn

Wij werken o.a. voor:

vw logo
mercedes logo
citroen logo

Onze diensten

Kalibra specialiseert zich in kalibraties en validatie. Daarnaast verzorgen wij ook inspecties en metrologische keuringen. Wat wij doen:

Kalibreren

Kalibra is gespecialiseerd in het uitvoeren van kalibraties en neemt graag de zorgen uit handen. Wij werken geheel conform de internationaal erkende kalibratienorm ISO 17025, zijn snel en nauwkeurig.

IJken

In de IJkwet (nu Metrologiewet) werd de inspectie van meetinstrumenten aangeduid met de term ijken: het vaststellen of het meetmiddel, meetsysteem of referentiemateriaal geheel voldoet aan geldende wettelijke voorschriften.

Valideren

Met het valideren van (bedrijfs-)processen leveren wij u het gedocumenteerde bewijs of kritische ruimten/apparatuur voldoen aan de internationale richtlijnen.

Inspectie

Inspectie in de metrologie betreft het toetsen of een meetinstrument aan de metrologische wetgeving voldoet.

Kalibratie meetmiddelen

Kalibra is expert op het gebied van verschillende soorten kalibraties. We kunnen u helpen met de kalibratie van uw meetinstrumenten. Zowel losse meetmiddelen kunnen gekalibreerd worden, als vast opgestelde meetmiddelen in het productieproces.

OK & CSA OKé

Patiënten komen in hun meest kwetsbare toestand in uw operatiekamer. Dat schept enorme verantwoordelijkheid. OK OKé is een aanpak voor technisch onderhoud en beheer in operatiekamers.

Detachering

Opgeleide en ervaren Kalibra medewerkers zijn voor korte of langere tijd op afroep beschikbaar. Zelfs enkele dagen per jaar is mogelijk en bent u vaak zelfs goedkoper uit.

Consultancy

Bij het uitvoeren van kalibraties en validaties kan onze consultancy u van dienst zijn als het gaat om advies en begeleiding.

Gasdetectie

Om zeker te zijn dat uw gasdetectoren goed werken is periodieke kalibratie en preventief onderhoud nodig. Naast de kalibratie en het preventieve onderhoud voeren wij ook reparaties uit. Uiteraard met behoud van garantie.

Onderhoud en beheer

Uw installaties moeten doen waar ze voor zijn aangeschaft. Kalibra verzorgt onderhoud en beheer van al uw materieel. Van gereedschap tot koelkast. Professioneel en praktisch.