fbpx
hello.nl@kalibra.nl

gerben visser

Gerben Visser, Fenelab Ambassadeur voor het leven

Gerben Visser, Fenelab Ambassadeur voor het leven

Gerben Visser, directeur van Kalibra (onderdeel van ENGIE), nam 27 november tijdens de algemene ledenvergadering afscheid als bestuurslid en van zijn PR-taak. Karen Schellens, accountmanager Milieu bij Eurofins Nederland neemt het stokje over. Een dubbelinterview.

De 60-jarige Visser begon in 2014 als lid van de commissie PR. Bij zijn aantreden trof hij bij Fenelab een gemotiveerde, betrokken club mensen aan die zich voor de volle honderd procent inzetten voor de brancheorganisatie. Met leden die ertoe doen in de maatschappij. Voor veel buitenstaanders klinkt certificatie en kalibratie wellicht nogal ambtelijk en stoffig, terwijl het volgens hem juist een flitsende en innovatieve wereld is. “Of het nu om de validatie van operatiekamers, stikstof en PFAS-metingen, voedselveiligheid of dopingcontrole gaat, onze leden spelen een wezenlijke rol in de maatschappij. Het belang van geaccrediteerde metingen waarop opdrachtgevers blind kunnen vertrouwen was onderbelicht. Dat wilde ik nog meer over het voetlicht brengen. Daarom ben ik bij de commissie PR gegaan.”

BELANGRIJKE CONTACTEN

Visser heeft met de leden van de commissie op verschillende manieren de maatschappelijke zichtbaarheid en relevantie van Fenelab vergroot. Zo zijn er belangrijke contacten gelegd met grote bedrijven en organisaties. Fenelab zit vaker aan tafel bij relevante stakeholders, zoals de Raad voor Accreditatie, ministeries en kennisinstituten. De leden worden via een nieuwsbrief geïnformeerd over relevante ontwikkelingen binnen en buiten de brancheorganisatie. Ook is hard gewerkt om het ledenbestand te vergroten. Met succes, want inmiddels vertegenwoordigt Fenelab meer dan 80 procent van de geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen in Nederland die werk bieden aan 5000 hooggekwalificeerde medewerkers. Samen goed voor een omzet van ruim 5,5 miljard euro. “Kortom: we doen ertoe in de BV Nederland.”

Neem contact op

BUITENWERELD

De afgelopen jaren zag hij Fenelab veranderen van een interne, naar een meer op de buitenwereld gerichte brancheorganisatie. Zo stuurde Fenelab dit jaar een persbericht uit naar aanleiding van de PFAS-crisis. Hierin werd benadrukt dat de aanvankelijk beperkte capaciteit van laboratoria zeker niet de reden voor uitstel of mogelijk zelfs afstel van infrastructurele werken was. Dat was immers de teneur in vele berichten in de pers. “Een goede zet”, stelt Visser. “Ik hoop dat de media Fenelab hierdoor nog beter weten te vinden voor een goed onderbouwd commentaar bij actuele maatschappelijke discussies waarbij onze leden een rol spelen.” Ook speelde Fenelab een belangrijke rol bij de afbakening van het pakket te onderzoeken PFAS-verbindingen, op basis waarvan het huidige pakket van 30 tot stand is gekomen.

AMBASSADEUR

Tijdens de laatste bestuursvergadering werd Visser benoemd tot ambassadeur voor het leven van Fenelab. “Ik ben bijzonder vereerd dat ik eerst als bestuurslid ben benoemd en nu dus tot ambassadeur. Maar het is tijd om plaats te maken voor jong bloed. In Karen Schellens heb ik een uitstekende opvolgster gevonden. Zij spreekt de taal van de nieuwe generatie. En heeft al ervaring bij Fenelab. Of ik nog tips voor haar heb? Werk aan een cultuur waarin Fenelab met één mond spreekt. Dat is nu eenmaal lastig gezien de verschillende belangen in sommige dossiers, zoals de fipronilcrisis.”
Verder ziet Visser kansen voor geaccrediteerde laboratoria op het gebied van toezicht nu de overheid zich meer en meer op handhaving focust. “Kalibra is wereldwijd onder meer ISO 17020 en 17025 geaccrediteerd. Dagelijks hebben wij ruim 90 mensen op de weg die zeer complexe metingen verrichten. Waarom zouden ze niet de snelheid van auto’s kunnen meten, zodat de politie op basis van deze metingen kan bepalen of ze al dan niet moet bekeuren?”

COMMISSIE ONDERWIJS EN ARBEID

Tijd voor een nadere kennismaking met zijn opvolgster. De 31-jarige Karen Schellens werkte na haar studie Moleculaire Wetenschappen (een combinatie van scheikunde en biologie) in Nijmegen vijf jaar bij een specialistisch arbeidsbemiddelingsbureau in de laboratoriumsector. “Ik vond het leuk om met kandidaten en klanten te werken. Wij zochten laboranten, onderzoekers, kwaliteitsmanagers voor allerlei bedrijven. Zo ontdekte ik mijn passie voor klantencontact en het onderhouden van relaties.”
Sinds anderhalf jaar werkt Schellens als accountmanager Milieu bij Eurofins Nederland. “Wij voeren bodem- en wateronderzoeken uit voor milieuadvies- en ingenieursbureaus. Onder andere door PFAS inderdaad drukke tijden!”
Schellens is geen onbekende binnen de Fenelab-kringen. Zo was zij via haar vorige werkgever een aantal jaren actief in de commissie Onderwijs en Arbeid. “Een belangrijke commissie waarbij we onder andere aan tafel zitten bij het mbo- en hbo-onderwijs over de aansluiting van het laboratoriumonderwijs op de praktijk.” Dat beviel uitstekend. “Zo heb ik Fenelab goed leren kennen. Een prima organisatie om op een informele wijze collega’s van vergelijkbare bedrijven te ontmoeten en te praten over gemeenschappelijke onderwerpen.”

TOEKOMSTPLANNEN

Visser benaderde haar tijdens de laatste ledenvergadering om hem op te volgen in de commissie PR. De komende jaren willen de leden van de commissie voor leden en potentiële leden de toegevoegde waarde van het Fenelab-lidmaatschap nog duidelijker maken. “Ook willen we meer donateurs werven om extra middelen te hebben om de juiste dingen voor de leden te doen. Verder organiseren wij in 2020 weer een Inspiratiedag.”
Schellens benadrukt dat de leden én Fenelab trots mogen zijn op hun activiteiten voor de maatschappij. “Dagelijks zijn wij met z’n allen immers bezig om een gezonde en veilige leefomgeving te creëren.”
Ondanks haar drukke bestaan heeft ze nog genoeg tijd voor een andere passie: Scouting. “Sinds mijn jeugd ben ik al actief in de organisatie. Ik zit nu in de leiding van een groep van 32 meiden en geef ook trainingen aan nieuwe leidinggevenden binnen Scouting in de regio Midden-Nederland. 
Geweldig om te mogen bijdragen aan jeugdontwikkeling.”