fbpx
hello.nl@kalibra.nl

Mondkapjes laten testen

Wat Kalibra voor u kan betekenen op het gebied van het uitvoeren van filter efficiëntie testen van uw mond(-neus) maskers.

Bijgaand treft u aan, wat Kalibra voor u kan betekenen op het gebied van het uitvoeren van filter efficiëntie testen van uw mond(-neus) maskers.

Uitgangspunten

 • De maskers worden getoetst op basis van de eisen zoals vermeld in de NEN-EN 149;
 • De maskers worden getest op filter effectiviteit (NEN-EN 13274-7) in een testopstelling;
 • Testen van 3 verschillende sets maskers;
 • De maskers worden getest in triplo;
 • De resultaten van de testen worden binnen 24 uur per email gerapporteerd;
 • De te testen maskers worden opgestuurd naar Delft:

Kalibra International B.V.
Delftechpark 19
2628 XJ Delft

Doelstelling

 • Het doel van de filter efficiëntie test is om aan te tonen dat het materiaal wat gebruikt is voor de vervaardiging van de mondkapjes voldoet aan de eisen van een klasse FFP2 masker conform de NEN-EN 149.

Kritieke succesfactoren

 • Er dienen mimimaal 3 maskers per batch aangeboden worden (liefst 5 i.v.m. reserve);
 • De maskers worden tegelijkertijd aangeleverd;
 • De maskers die worden aangeboden mogen niet zijn gebruikt;
 • Eventueel gebruikte maskers moeten voorzien zijn van een verklaring dat deze gesteriliseerd zijn;
 • Materiaalmonsters die worden aangeboden moeten een afmeting hebben van minimaal 10x10cm
Vraag offerte aan

Plan van aanpak

Algemeen

Kalibra is gevestigd in Delft, met nevenvestigingen door het land, waardoor Kalibra altijd lokaal aanwezig is. Kalibra heeft circa 100 service engineers in dienst, verdeeld over het land, die zich fulltime bezighouden met kalibratie en validatie van ruimten, meetinstrumenten en (proces)apparatuur. Daarnaast verzorgen we ook keuringen, beheer, preventief onderhoud, justering en reparaties.

Kalibra heeft het grootste diensten pakket voor kalibratie en validatie op locatie.

Doel

Het bepalen van de filter rendement van een mond(-neus) maskers die worden aangeboden. Vanuit een partij mondmaskers worden 3 mondmaskers getest op basis van filter rendement. De maskers worden voor wat betreft filter rendement getoetst op basis van de eisen zoals vermeld in de NEN-EN 149 par. 7.9.2.

Methode

Uitvoering conform Kalibra protocol PR-VAL-017. De methode die vanuit de NEN-EN149 wordt gehanteerd wordt omschreven in de NEN-EN 13274-7. De metingen worden uitgevoerd zoals omschreven in de NEN-EN 13274-7, hoofdstuk 6. De maskers worden getest op efficiëntie met NaCl over een oppervlak van ca. 44 cm2.

Omvang

Per masker worden er minimaal 5 metingen uitgevoerd op deeltjes doorlaatbaarheid. Testen hebben alleen betrekking op maskers “as-received”. Het betreft het meten van deeltjesdoorlaatbaarheid van het filtermateriaal van mond(-neus) maskers. De filter effectiviteit wordt gemeten over een oppervlak van 44 cm2. Metingen worden uitgevoerd met een instelbare flow, standaard met een flow van 95l/min.

Criteria conform de NEN-EN 149

Toetsing zal plaatsvinden op basis van bovenstaande eisen en bepaald volgens de methode zoals vermeld in de NEN-EN 13472-7. Toetsing op deeltjes  0,3µm én  0,5µm

Filter efficiëntie meting

Voor het bepalen van de filter effectiviteit wordt er een luchtstroom over het te testen masker geleidt.  De flow over het masker is standaard ingesteld op 95 l/min. De ingestelde waarden van de luchtstroom wordt gemeten met een gekalibreerde anemometer. Het testmedium (NaCl) wordt in de aerosolgenerator verneveld en aangeboden aan de zuigzijde van de pomp. Met het vernevelen van NaCl worden deeltjes gegenereerd in de range van 0,3 tot 0,5 µm. De pomp blaast het aerosol door het ingeklemde masker. Aan de “schone” zijde van het masker heeft de luchtstroom een vrije uitblaas. De concentratie NaCl die “upstream” het masker wordt gegenereerd wordt gemeten direct voor het filter(masker). Deze concentratie dient minimaal 1×10⁶ deeltjes van ≥ 0,3µm/m3 te bedragen. Achter het filter wordt de concentratie aan de “schone” zijde gemeten.

 • Het rendement van het filter wordt berekend op basis van de gemeten waarden voor- en na het masker.
 • De berekende waarde wordt vermeld in het rapport.
 • Per masker worden er 5 metingen uitgevoerd.
 • Alle gemeten waarden worden vermeld in het ruwe data rapport. Het gemiddelde van 5 metingen wordt vermeld op het testrapport/certificaat.
 • Op het testrapport worden de waarden van minimaal 3 maskers gerapporteerd.
 • De gemeten waarden worden getoetst op basis van de criteria conform NEN-EN 149.
 • Naast het filter rendement wordt eveneens de druk over het masker  (bij een genormaliseerde flow van 95 l/min gemeten en gerapporteerd).

Rapportage

 • Van de uitgevoerde metingen wordt een overzichtelijke rapportage opgesteld;
 • Kalibratie certificaten van gebruikte meetinstrumenten zijn opvraagbaar;
 • De rapportage zal in de Nederlandse geschieden.

Planning

De planning zal tussen u en Kalibra afgestemd worden.

Kwaliteitsborging

Onze meet-technische dienstverlening biedt u erkende kwaliteit. Ons kwaliteitssysteem voldoet aan internationale normen en is door erkende instanties geaccrediteerd en/of gecertificeerd. Met onze certificering voldoen uw instrumenten/hulpmiddelen aan alle eisen op het gebied van veiligheid, kwaliteit en regelgeving. Onze accreditaties en/of erkenningen zijn:

 • Accreditatie RvA – K088 voor kalibratie conform de norm ISO 17025, gelijkwaardig met de norm ISO 9001 en met technische eisen ten aanzien van de uitvoering van kalibratiewerkzaamheden;
 • Accreditatie RvA – L571 voor validatie conform de norm ISO 17025, gelijkwaardig met de norm ISO 9001 en met technische eisen ten aanzien van de uitvoering van de validatie werkzaamheden conform ISO 14644-3;
 • Accreditatie RvA – I239 voor inspectie meetinstrumenten, conform de norm ISO 17020 voor inspectie bij ingebruikname meetinstrumenten;
 • Aangewezen instantie conform de Metrologiewet, gebaseerd op de Europese regelgeving voor inspectie meetinstrumenten;
 • Erkenning als Erkend Keurder voor inspectie weegwerktuigen, na reparatie, conform de Metrologiewet;
 • VCA-Erkenning veilig uitvoeren van werkzaamheden op locatie.

Investering

Tarieven voor het uitvoeren van filter efficiëntie testen op mond(-neus) maskers :

1 set van 3 maskers * € 750,00

* Indien er meer samples dan 3 per batch getest dienen te worden dan wordt er € 150,= extra per masker gerekend.

Bovengenoemde prijs is inclusief rapportage en handelingskosten.
Bovengenoemde prijs is eveneens inclusief een weerstandsmeting bij een flow van 95 l/min (Ademweerstand).
Indien er meerder sets tegelijkertijd worden aangeleverd dan gelden er afwijkende tarieven:

 • Meer dan 3 sets € 650,00 per set van 3 maskers;
  Meer dan 6 sets € 500,00 per set van 3 maskers.

Condities

Op al onze leveringen en diensten zijn van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en elektrotechnische industrie zoals uitgegeven door de vereniging FME-CWM en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s Gravenhage, op 16 april 2010 onder nummer 29/2010. Deze voorwaarden zijn bijgevoegd.

Aanvullend geldt:

Prijsstelling

tarieven zijn geldig tot 3 maanden na dagtekening;

 • Exclusief BTW;
 • Terugzending (indien gewenst) van de ontvangen goederen zijn niet inbegrepen;
 • Gebaseerd op uitvoering op werkdagen tijdens normale werkuren.

Uitsluitingen

 • Tenzij expliciet vermeld in de offerte, worden kalibraties en validaties niet onder accreditatie uitgevoerd.
 • Betalingsvoorwaarden
 • Facturatie 100% na afronding werkzaamheden.
 • Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.

Meerwerk

Meerwerk door het aanleveren van extra maskers, welke niet in de offerte zijn vermeld, wordt separaat berekend op basis van de hiervoor geldende tarieven. Eén en ander in overleg met de opdrachtgever bij uitvoering van de werkzaamheden;

Toeslagen voor overwerk op tarieven:
●   op werkdagen: van 19.00 – 00.00 uur ●   50%
●   op werkdagen: van 00.00 – 07.00 uur ●   100%
●   in weekend en op feestdagen ●   100%

 

Hoe kan Kalibra u helpen?

Heeft u vragen of bent u op zoek naar een gedegen advies? Neem dan contact op met Frank Kolen.

Naam:   Frank Kolen
Tel:         06 48871856
Email:    frank.kolen@kalibra.nl