fbpx
hello.nl@kalibra.nl

Ijken

Contact opnemen

Vragen? Neem geheel vrijblijvend contact op.

Peter-Arie Griffioen

Accountmanager

+31 15 202 5740 peter-arie.griffioen@kalibra.nl

De IJkwet is nu Metrologiewet

Dagelijks worden door ons allemaal, zowel privé als zakelijk, meetmiddelen gebruikt. Bij gebruik van meetmiddelen met een specifieke toepassing geldt de Metrologiewet voorheen IJkwet. De Metrologiewet is gebaseerd op Europese regelgeving: Measurement Instrument Directive (MID). In de Metrologiewet worden voor specifieke meetinstrumenten; zoals weegwerktuigen, watermeters, benzinemeters en elektriciteitsmeters eisen voor kalibratie en inspectie beschreven.

Van oudsher was de waarborg voor dergelijke meetapparatuur vastgelegd in de IJkwet. De IJkwet is in 2006 vervallen en vervangen door de Metrologiewet.

De Metrologiewet stelt criteria voor het gebruik van meetmiddelen voor volksgezondheid, openbare veiligheid, openbare orde, milieubescherming en consumentenbescherming of ten behoeve van eerlijke handel, van heffing van belastingen etc. De belangrijkste doelen van de Metrologiewet zijn dan ook:

  • het vertrouwen in meetinstrumenten vergroten;
  • voorwaarden stellen voor een eerlijke handel;
  • zorgen voor rechtszekerheid.

IJken, keuring, inspectie of kalibratie

Met het vervallen van de IJkwet is de term ijken formeel niet meer in gebruik. In de Metrologiewet wordt gesproken van inspectie of keuring in plaats van ijken. Een keuring is een onderzoek en vaststelling van de overeenstemming met specifieke of algemene eisen.

In de volksmond wordt de term IJken ook weleens gebruikt wanneer het eigenlijk een kalibratie betreft.

IJking (keuring) en Kalibratie

Bij een keuring/inspectie (ijking) zal een kalibratie een onderdeel zijn. Kalibratie is een handeling waarbij vastgesteld wordt of aangegeven waarde van een meetmiddel in overeenstemming is met de werkelijke van een meetgrootheid. Gemeten wordt dus de mogelijke afwijking van de aangegeven waarde met de werkelijke waarde. Voor alle meetmiddelen is een kalibratie noodzakelijk om de kwaliteit vast te stellen.

In aanvulling op een kalibratie wordt bij een keuring (ijking) van een meetmiddel, zoals weegwerktuigen, watermeters, benzinemeters en elektriciteitsmeters, een inspectie uitgevoerd met toetsing aan criteria zoals vastgelegd in de Metrologische regelgeving. Als een meetmiddel aan alle criteria voldoet wordt een keurmerk of verzegeling aangebracht. De aanwezigheid van deze keurmerken is voor de consument dan een waarborg voor de juistheid van een meetinstrument.

 

Wij zijn expert op het gebied van verschillende soorten kalibraties.

Hieronder vindt u een overzicht van de grootheden waarvoor meetmiddelen te kalibreren zijn:

Wij zijn expert op het gebied van verschillende soorten kalibraties.

Hieronder vindt u een overzicht van de grootheden waarvoor meetmiddelen te kalibreren zijn:

IJken (keuring) meetinstrumenten buiten Metrologiewet

Voor meetinstrumenten die niet in de Metrologiewet zijn genoemd, zoals thermometers, drukmeters en geometrische meetmiddelen, is het ijken (een keuring) volgens de metrologische regelgeving niet aan de orde. Om de betrouwbaarheid van dit soort meetmiddelen te waarborgen is een kalibratie afdoende. De bij de kalibratie gemeten afwijking tussen aangegeven waarde en werkelijke waarden kan wel getoetst worden aan een tolerantie om een uitspraak te kunnen doen over het functioneren van het meetinstrument voor een beoogde toepassing.

Kalibra is branchegericht

De manier waarop Kalibra te werk gaat is branchegericht. Ieder branche is anders en vraagt om een andere aanpak. Klik hieronder op uw branche voor meer informatie.

Voedingsindustrie

Bij het produceren van voedingsproducten staat kwaliteit voorop. Welke producten u ook produceert, voedselveiligheid is altijd van groot belang.

Zorg

Wilt u controleren of de ruimtes en apparatuur van uw zorginstelling voldoen aan de kwaliteitseisen? Kalibra kalibreert en valideert de kritische meetmiddelen en meetprocessen in ziekenhuizen.

(Bio)Farmacie

Ontwikkelt of produceert u (nieuwe) medicijnen? Dan spelen nauwkeurigheid en omgevingscondities van de meetresultaten een grote rol voor de betrouwbaarheid van het eindproduct.

Laboratoria

Beheerste proces omstandigheden zijn bepalend voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van metingen en analyses in het laboratorium. Door kalibratie van meetmiddelen wordt de juistheid van metingen gewaarborgd. Door validatie van processen worden de condities gewaarborgd, zoals bereiding, verwerking en opslag van producten; een veilige of schone werkomgeving.

Proces- en petrochemie

Kalibra helpt u met de kwaliteits- en veiligheidsborging van uw installaties en meetinstrumenten volgens uw bedrijfseigen regels en geldende regelgeving.

Koeltechniek

De kwaliteit van meetapparatuur en gereedschappen bij het onderhoud en reparaties van koelinstallaties is essentieel om de onderhoudsstatus van de installatie te waarborgen.

Energie

Kalibra heeft veel ervaring met kalibraties en inspecties tijdens productiestops in de energiesector. Wij bieden totaaloplossingen voor veiligheid, kwaliteit en efficiëntie.

Beton centrales

De kwaliteit van beton wordt bepaald door de samenstelling van het product uit de verschillende grondstoffen. Bij de samenstelling van beton is een juiste weging van de hoeveelheden grondstoffen dan ook essentieel.

Garages

Service en reparaties aan (vracht)auto’s veilig en betrouwbaar uitvoeren? Dan moet u kunnen vertrouwen op uw (meet)apparatuur en gereedschap.

Metaal en kunststof

Kwaliteit en veiligheid in de metaal- en kunststofindustrie luisteren uiterst nauw. Kalibra helpt u met de kwaliteits- en veiligheidsborging van uw installaties en meetinstrumenten.

Peter-Arie Griffioen Kalibra

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op.

Peter-Arie Griffioen

Accountmanager