fbpx
hello.nl@kalibra.nl

Kalibreren thermometer

Offerte aanvragen

Vragen? Neem geheel vrijblijvend contact met mij op

Peter-Arie Griffioen

Accountmanager

+31 15 202 5740 peter-arie.griffioen@kalibra.nl

Waarom zou u uw thermometer kalibreren?

Het kalibreren van thermometers doet u zowel om te voldoen aan alle normen en regelgevingen en om er zeker van te zijn dat alle apparatuur in uw bedrijfsprocessen betrouwbaar meet. Kalibra kan u hierbij helpen. We zijn geaccrediteerd om kalibraties uit te voeren en certificaten uit te geven conform de gestelde eisen ten aanzien van kwaliteitsborging volgens de norm ISO 17025.

Kalibra kalibreert thermometers:

We hebben over de jaren heel wat expertise opgebouwd als het gaat om het kalibreren van thermometers. Wij kunnen u helpen met kalibratie van:

  • Losse thermometers; bestaande uit een indicator en een opnemer; 
  • Thermometers, ingebouwd in vriezers, koelkasten, stoven, incubators etc.; 
  • Thermometers, ingebouwd in procesapparatuur.

Wanneer blijkt dat meting met de thermometer buiten de tolerantie valt dan is er de mogelijkheid om deze te justeren.

Naast het kalibreren kunnen we u ook helpen bij valideren van temperatuur geregelde apparatuur en ruimten, zoals vriezers, koelkasten incubatoren en opslagmagazijnen. Door middel van het uitvoeren van thermische studies (mapping), waarbij de homogeniteit en stabiliteit van de temperatuur of luchtvochtigheid in geklimatiseerde ruimte wordt gemeten.

Ontvangt u graag meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!

Kalibreren thermometer op locatie

Als het om grotere aantallen gaat, of om thermometers die zijn ingebouwd in apparatuur of productprocessen, dan kalibreren we de thermometers bij u op locatie. Het hele traject kost u niet veel tijd en moeite. We voeren kalibraties uit tijdens productie-stops of zelfs tijdens de productie.

Daarnaast is er de mogelijkheid om bij kleinere aantallen losse thermometers, uw meetmiddelen op te sturen naar onze meetkamer in Roden, waar de kalibratie kan plaatsvinden.

Soorten thermometers

Bij kalibratie van thermometers is kennis van het soort thermometer noodzakelijk. De werkwijze bij kalibratie kan hiertoe afgestemd worden op het aangeboden soort thermometers.

Een thermometer bestaat uit een opnemer, aangesloten op een indicator. Opnemers zijn dan de sensoren zoals Pt100, thermokoppel of NTC. De indicator kan onlosmakelijk verbonden zijn met de sensor of vele sensoren kunnen aangesloten zijn op één indicator, met aflezing van de temperatuur op een beeldscherm in de controlekamer.

De temperatuur wordt geregistreerd door de sensor en op basis van een af gegeven elektrisch signaal wordt een temperatuurwaarde geïndiceerd op het display van de indicator.

Sensoren kunnen zijn, met te genereren elektrische signaal:

  • Pt100: weerstand
  • Thermokoppel: elektrische spanning
  • NTC: weerstand.

 

Kalibratie afzonderlijke onderdelen thermometer

Kalibratie van de afzonderlijke onderdelen: sensor en indicator is mogelijk. De kalibratie vindt dan plaats door meting van het elektrische signaal van de sensor. In de praktijk worden de elektrische signalen veelal omgezet in een transmitter naar een ander elektrisch signaal zoals bijv. 4 tot 20 mA.  Dit signaal is dan te meten en bepaald wordt bij welke temperatuur welke stroomsterkte gegeneerd wordt. Bij kalibratie van een afzonderlijke indicator wordt een signaal van 4 tot 20 mA, ter simulatie van de sensor, aangeboden aan een indicator en wordt de geïndiceerde waarde afgelezen. Als voor beide onderdelen toleranties bekend zijn, kan de totale meetketen in afzonderlijke onderdelen beoordeeld en getoetst worden.

Loopkalibratie

Bij een zogenaamde loopkalibratie meten we de combinatie van sensor en indicator, zonder kalibratie van de afzonderlijke onderdelen. Voordeel is eenvoud van uitvoering en dat eventuele meetfouten die ontstaan door aansluitingen en invloed van bekabeling in de kalibratie verdisconteerd zijn. Het nadeel is dat de sensor en indicator onlosmakelijk gekoppeld zijn en in één oordeel getoetst worden, zonder kennis over het functioneren van de afzonderlijke onderdelen.

Werkwijze thermometer kalibreren

De kalibratie van een thermometer wordt uitgevoerd door vergelijking van de aangewezen waarde van de te kalibreren thermometer, met de werkelijke temperatuur, gemeten met een referentie thermometer, in een temperatuur gestabiliseerde omgeving. Werkwijze kunnen zijn:

  • Met gebruikmaking van een vloeistofbad. In het algemeen is het bereik dan van (-40 tot 90) ºC;
  • Met gebruikmaking van droge blok vriezer of oven. In het algemeen is het bereik dan van (-200 tot 1000) ºC;
  • Door degelijk warmtecontact tussen beiden. In het algemeen is het bereik dan van (-200 tot 1000) ºC.

De kalibratie vindt plaats bij de door de gebruiker gespecificeerd bereik en meetpunten. De selectie van het aantal meetpunten is afhankelijk van de grootte van het bereik waarop de te kalibreren thermometer gebruikt wordt. Als de thermometer in een zeer beperkt bereik gebruikt wordt, zal het aantal meetpunten minimaal zijn. Als een thermometer altijd bij een gelijke temperatuur gebruikt wordt, zoals in een koelkast op 4 ºC, is het denkbaar de thermometer uitsluitend bij deze temperatuur te kalibreren. Als de thermometer in een groot bereik gebruikt wordt, zal het aantal meetpunten veelal minimaal 4 zijn. De selectie van het aantal meetpunten is mede afhankelijk van de tolerantie waaraan getoetst moet worden.

Bij de kalibratie worden altijd per te kalibreren temperatuur meerdere metingen gedaan. Hiermee wordt de korte termijn stabiliteit van de te kalibreren thermometer bepaalt en dit is een bijdrage in de meetonzekerheid. Deze bijdrage bepaalt mede de nauwkeurigheid van de kalibratie.

Meetonzekerheid bij kalibratie

De meetonzekerheid bij kalibratie is zodanig dat een betrouwbare toetsing vanaf een tolerantie van  0,5 ºC mogelijk is. De toetsing wordt uitgevoerd op een werkwijze geheel overeenkomstig de eisen uit de norm ISO 17025.

Wij adviseren u graag over de kalibratie van thermometers, als waarborg voor betrouwbare temperatuurmetingen. Voor de keuze van een kalibratie methode; bepaling van het te kalibreren bereik, selectie van het aantal- en de te kiezen meetpunten en waarborg van de juiste toetsing aan een de tolerantie, kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Peter-Arie Griffioen Kalibra

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op.

Peter-Arie Griffioen

Accountmanager