fbpx
hello.nl@kalibra.nl

Proceskalibratie

Bij proceskalibratie worden de kalibraties tijdens productie-stops of tijdens de productie uitgevoerd. Deze kalibraties verricht Kalibra op de locatie van de klant.

Proceskalibratie

Kalibreren is het bepalen van een afwijking ten opzichte van de standaard. Bij het kalibreren van meetinstrumenten stellen we de afwijking (bias) van het meetinstrument vast. Bij proceskalibratie worden de kalibraties tijdens productie-stops of tijdens de productie uitgevoerd. Deze kalibraties verricht Kalibra op de locatie van de klant.

Kalibratie op locatie

Kalibra komt bij u langs op locatie voor een kalibratie. Alle instrumenten kunnen in het veld gekalibreerd (soms verward met ijken) worden, waarbij uitbouwen dus niet nodig is. De kalibraties worden in goed overleg met de proceseigenaar ingepland, dit is efficient en scheelt u tijd en werk.

Doorgaans worden de proceskalibraties in loop uitgevoerd. Dit betekent dat de gehele meetkring van het meetinstrument tot en met de uitlezing gekalibreerd wordt. In sommige gevallen bouwen wij ook de transmitters / meetinstrumenten uit en kalibreren deze op een centrale plek. Dit kan in een mobiele meetkamer onder geconditioneerde omstandigheden. Na kalibratie worden de instrumenten weer terug geplaatst en wordt er een loopcheck uitgevoerd om de meetkring te controleren.

Voor deze projecten wordt een projectleider aangesteld. Deze is aanspreekpersoon voor alle aspecten ten aanzien van algemene planning, uitvoering en administratieve afhandeling.

Tijdens de uitvoering op locatie zal onze meewerkend voorman ter plaatse de werkzaamheden coördineren en nauw contact onderhouden met de contactpersoon van de klant.

Kalibra tracht bij periodieke uitvoering steeds dezelfde medewerkers in te zetten. Deze aanpak zal resulteren in een veilige, soepele en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van het project binnen de gestelde periode.

Vraag offerte aan

Uitgangspunten proceskalibratie

De werkzaamheden verlopen volgens de volgende uitgangspunten:

  • Werkzaamheden worden op locatie uitgevoerd
  • Alle instrumenten kunnen in het veld gekalibreerd worden, uitbouwen is niet nodig
  • Kalibra zorgt voor het inzetten van ervaren en gekwalificeerde kalibratiespecialisten
  • We melden u de afwijkingen die groter zijn dan de maximale toelaatbare afwijking. Na goedkeuring wordt er gejusteerd en zal er een herkalibratie uitgevoed worden.
  • U ontvangt een heldere rapportage

Rapportage

Wij leggen alle kalibratiewerkzaamheden vast in een heldere rapportage. In deze rapportage zal het volgende te vinden zijn:

  • Een overzicht van de gekalibreerde instrumenten
  • Een overzicht van instrumenten welke niet gekalibreerd zijn, inclusief de reden hiervan
  • Overzicht van justeringen en herkalibraties
  • Een kalibratiecertificaat per gekalibreerd instrument. Wanneer een instrument gejusteerd is, ontvangt u een as found en as left certificaat

De rapportages worden digitaal aangeleverd of in KISS beschikbaar gesteld, op verzoek kunnen wij deze ook op papier aanleveren.

Wanneer klanten gebruik maken van eigen databases en hierin de rapportage willen vastleggen, kan Kalibra dit ook verzorgen. Bijvoorbeeld bij klanten met een CMX database waarin wij onze kalibratie data rechtstreeks vanuit de Beamex kalibrator inladen.

Hoe kan Kalibra u helpen?

Kalibra is gespecialiseerd in het uitvoeren van geaccrediteerde kalibraties. Wij werken geheel conform de internationaal erkende kalibratienorm ISO 17025.

Heeft u vragen of bent u op zoek naar een gedegen advies? Neem dan contact op met één van onze adviseurs via de telefoon, stel uw vraag via ons contactformulier of vraag een vrijblijvende offerte aan.

Diensten

Kalibra specialiseert zich in kalibraties en validatie. Daarnaast verzorgen wij ook inspecties en metrologische keuringen. Wat wij doen:

Kalibreren

Kalibra is gespecialiseerd in het uitvoeren van kalibraties en neemt graag de zorgen uit handen. Wij werken geheel conform de internationaal erkende kalibratienorm ISO 17025, zijn snel en nauwkeurig.

Gereedschap keuren op locatie

Kalibra is gespecialiseerd in het uitvoeren van kalibraties en neemt graag de zorgen uit handen. Wij werken geheel conform de internationaal erkende kalibratienorm ISO 17025, zijn snel en nauwkeurig.

Visualisatie van luchtstroming

Kalibra is gespecialiseerd in het uitvoeren van kalibraties en neemt graag de zorgen uit handen. Wij werken geheel conform de internationaal erkende kalibratienorm ISO 17025, zijn snel en nauwkeurig.

Trainingen

Wij werken branchegericht

IJken

In de IJkwet (nu Metrologiewet) werd de inspectie van meetinstrumenten aangeduid met de term ijken: het vaststellen of het meetmiddel, meetsysteem of referentiemateriaal geheel voldoet aan geldende wettelijke voorschriften.

Valideren

Met het valideren van (bedrijfs-)processen leveren wij u het gedocumenteerde bewijs of kritische ruimten/apparatuur voldoen aan de internationale richtlijnen.

Valideren (medische) gassen

Op zoek naar een expert voor het valideren van (medische) gassen? Wij controleren of uw gassen voldoen aan de (inter-)nationale normen en richtlijnen. We bekijken of uw gassen voldoen aan alle criteria en doen aanbevelingen om te voldoen aan de geldende kwaliteitsnorm.

Inspectie

Inspectie in de metrologie betreft het toetsen of een meetinstrument aan de metrologische wetgeving voldoet.

Kalibratie meetmiddelen

Kalibra is expert op het gebied van verschillende soorten kalibraties. We kunnen u helpen met de kalibratie van uw meetinstrumenten. Zowel losse meetmiddelen kunnen gekalibreerd worden, als vast opgestelde meetmiddelen in het productieproces.

OK & CSA OKé

Patiënten komen in hun meest kwetsbare toestand in uw operatiekamer. Dat schept enorme verantwoordelijkheid. OK OKé is een aanpak voor technisch onderhoud en beheer in operatiekamers.

Detachering

Opgeleide en ervaren Kalibra medewerkers zijn voor korte of langere tijd op afroep beschikbaar. Zelfs enkele dagen per jaar is mogelijk en bent u vaak zelfs goedkoper uit.

Consultancy

Bij het uitvoeren van kalibraties en validaties kan onze consultancy u van dienst zijn als het gaat om advies en begeleiding.

Gasdetectie

Om zeker te zijn dat uw gasdetectoren goed werken is periodieke kalibratie en preventief onderhoud nodig. Naast de kalibratie en het preventieve onderhoud voeren wij ook reparaties uit. Uiteraard met behoud van garantie.

Onderhoud en beheer

Uw installaties moeten doen waar ze voor zijn aangeschaft. Kalibra verzorgt onderhoud en beheer van al uw materieel. Van gereedschap tot koelkast. Professioneel en praktisch.